เชื่อไหมว่าการ Work from home ก็สร้างหนี้ได้

0 Comments

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านม ผู้คนต่างต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องยาวเข้าสู่ปี 2564 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดรอบ 3 ซึ่งมีการประเมินสถานการณ์ จากสถาบันทางการเงินว่า จะได้รับผลกระทบมากกว่าครั้งที่ผ่านมา จึงสะท้อนให้เห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจ ยังคงประสบปัญหาทางการเงินและเกิดหนี้สินในอนาคตได้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากที่ผ่านมา ทำให้คนทำงานในยุคโควิดได้คุ้นเคยกับการทำงานที่บ้าน แบบวิถีใหม่ ในรูปแบบ Work from home การทำงานที่บ้าน เป็นวิธีช่วยการหยุดเชื้อไวรัสโควิด ลดการแพร่ระบาดได้มาก ขึ้น และสำหรับอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ เป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งรายได้ลดลง หรือไม่มีงาน ขาดรายได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดหนี้ในอนาคต เรามีวิธี Work From Home อย่างไร ไม่สร้างหนี้ มีเงินใช้ สุขกายสบายใจ ที่ทุกคนทำได้

ลด ละ เลิก การช้อปออนไลน์ ที่ไม่จำเป็น
Work from home เป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งการเดินทาง และค่าสำนักงาน ค่าครองชีพและอื่น ๆ มากขึ้น แต่การอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ก่อหนี้หรือหยุดสร้างหนี้ได้ เพราะการอยู่ บ้านก็สามารถช้อปปิ้ง ออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ได้แบบสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น การหยุดพฤติกรรมการ ช้อปปิ้งออนไลน์แบบ ไม่จำเป็น จะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บ ไม่เป็นการสร้างหนี้ และไม่นำไปสู่การกู้เงินตามมาในอนาคต

ประหยัด เก็บออมเงิน ลดความเสี่ยง ช่วยยามฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่มีรายได้ลดลง
ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ครอบครัวลดลง การเริ่มวางแผนการใช้เงิน เพื่อลดรายจ่าย และให้มีเงิน เหลือเก็บ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ควรวางแผนด้วยการแบ่งเงินเก็บไว้ให้พอเพียงสำหรับในระยะเวลา 6 เดือน ต้องเป็นเงินที่สามารถครอบคลุมเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ ทั้งรายจ่าย ประจำเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร เป็นต้น จะช่วยให้คุณและครอบครัวมีเงินใช้ที่จำเป็น ในยามฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าง ไม่คาดคิด

การเริ่มลงทุน เพื่อสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดในยุคโควิด
สถานการณ์แบบนี้อาจมองว่า ลดความเสี่ยงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทั้งการเงินและสุขภาพ แต่มีอีกวิธีในการสร้าง รายได้อย่างรวดเร็ว สำหรับวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทางด้านการเงินน้อย หรือไม่กระทบเลย การมองหาการลงทุนจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุด อาจเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการเก็บออมเงินหรือสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว