ถ้าคุณอยากมี Passive Income ต้องมองหากองทุนรวม

0 Comments

เป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นแผนการออมก็ย่อมต้องต่างกัน เพราะแต่ละคนต่างก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประสบการณ์ ความรู้ ฐานะการเงิน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ฯลฯ แต่มีหนึ่งข้อปฏิบัติที่ทุกคนต้องใส่ไว้ในแผนการออมของตัวเองก่อน ถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้สำเร็จ นั้นคือ วินัยการออม

สำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าตัวเองเหมาะกับการออมและลงทุนแบบไหน เพื่อให้มีแนวทางเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่มีความเป็นไปได้และเหมาะกับตนเองมากที่สุดมาเริ่มต้น ศึกษาวิธีการทำให้เงินลงทุนก้อนน้อยๆของเราได้เติบโตเป็นเงินก้อนโตกันเลยดีกว่า

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การลงทุนที่ระดมเงินจากผู้ลงทุนหลายๆราย รวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) ทําหน้าที่บริหารเงินลงทุนให้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนตามนโยบายที่เลือกลงทุน โดยจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน คอยดูสภาวะตลาด และช่วยตัดสินใจ นําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองคํา ฯลฯ ตามนโยบายที่กองทุนกําหนด

เมื่อเราลงทุนในกองทุนรวมแล้ว เราก็จะกลายเป็น “ผู้ลงทุน” ทาง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” เป็นผู้นำเงินไปลงทุน ซึ่งทางบลจ.เป็นเหมือนตัวกลางในการจัดตั้ง และบริหารกองทุนให้งอกเงย จากนั้นจึงจะนำผลตอบแทนมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้แต่แรก จะเป็นเงินปันผลในรูปแบบเงินสด หรือ หุ้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของการจ่ายปันผลของกองทุนรวมที่เราเลือกลงทุนไว้

ข้อดีของการลงทุนกองทุนรวม
ประหยัดเวลา มีมืออาชีพช่วยดูแล
กองทุนรวมบริหารเงินลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทําให้เราไม่ต้องตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ ดังนั้น คนที่มีประสบการณ์ลงทุนน้อย หรือไม่คอยมีเวลา ก็สามารถลงทุนได้

เงินน้อยก็ลงทุนได้
เริ่มต้น หลักร้อย หลักพัน ก็สามารถลงทุนได้เพราะกองทุนจะนําเงินจากผู้ลงทุนหลายๆ รายไปรวมกัน แล้วนําเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน

เพิ่มโอกาสการลงทุน
เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เช่น หุ้นต่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ช่วยกระจายความเสี่ยง
กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงสินทรัพย์เดียว และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดพอร์ตลงทุนให้กับเราได้